Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Tik Tok

Polaris Hub, som er et joint venture mellem de nordiske rettighedsorganisationer Koda (DK), TONO (NO) og Teosto (FIN), har i september 2022 indgået en licensaftale med TikTok. Licensaftalen dækker også den islandske rettighedsorganisation STEF’s repertoire.

Læs nyhed om aftalen her 

Her kan du få svar på en række spørgsmål til aftalen med TikTok:

Hvad betyder aftalen for mig som Koda-medlem?

At du er sikret en betaling, når din musik bliver spillet på TikTok.

Hvad får jeg udbetalt og på hvilket grundlag?

Koda udbetaler vederlag til medlemmer på baggrund af oplysninger om musikforbruget fra TikTok. Hvilke konkrete oplysninger, som TikTok registrer og rapporter, og hvor meget Kodas medlemmer får udbetalt, kan vi ikke oplyse nærmere om, da aftalen er underlagt kommerciel fortrolighed.

Hvornår er den første udbetaling?

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at give en præcis dato for, hvornår første udbetaling finder sted. Udbetalingen finder sted, når vi har modtaget de relevante brugsdata fra TikTok.

Dækker aftalen også det hidtidige forbrug på TikTok?

Ja, aftalen dækker hidtidig forbrug fra 2014 og frem.

Hvor meget betaler TikTok for musikrettigheder repræsenteret af Koda/TONO/Teosto/STEF?

Vi kan desværre ikke svare på dette, da der er en fortrolighedsklausul i aftalen, som alle internationale digitale tjenester desværre kræver for at indgå en aftale.

Hvilke landes repertoirer dækker aftalen?

Aftalen dækker de nordiske lande Danmark, Norge, Finland og Island samt musikrettigheder repræsenteret af Koda, TONO, Teosto og STEF i resten af verden.

Hvilke territorier dækker aftalen?

Aftalen dækker alle musikrettigheder repræsenteret af Koda i EMEA regionen: Europa, Mellemøsten og Afrika.

Hvad betyder aftalen for brugerne af TikTok?

Aftalen medfører ikke ændringer for den måde, som forbrugere anvender TikTok på.