Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Maj 2021

Kodas majudbetaling 2021 faldt torsdag den 20. maj. Du kan få et samlet overblik over de inkluderede områder og fremførelsesperioder i Kodas udbetalingskalender 

TV og Radio

Der er udbetaling for alle de månedligt udbetalte tv- og radioområder. Udbetalingerne dækker primært fremførelser i februar, men, der er på flere områder også marts-fremførelser, som allerede nu er rapporteret, færdigbehandlet og klar til udbetaling.

Der er for første gang for 2021 på tv-kanalerne Animal Planet, Discovery Channel og TLC og udbetalingen dækker fremførelser i januar og februar. 2021-udbetalinger for de resterende Discovery-kanaler (Kanal 4, Kanal 5, 6eren m.fl.) afventer implementering af et nyt rapporteringsformat, men vil blive påbegyndt, så snart det er muligt.

På radioområdet er der også årlig udbetaling for Radio Klassisk 2020. 

TV3 Sport og TV3 Max            

Der er udbetaling for kanalerne TV3 Sport og TV3 Max for perioden 2017-2019. Det gælder beløb fra TV distribution, som ikke tidligere har kunnet udbetales af Koda eller Kodas søsterselskaber på grund af manglende musikrapportering.

Koda har nu indgået et samarbejde med musikmonitorerings-selskabet BMAT, som har monitoreret kanalerne og identificeret en stor del af den anvendte musik. For 2018 har været muligt at anskaffe et helt års musikrapportering og for de øvrige år baseres udbetalingen på repræsentative stikprøver bestående af henholdsvis seks måneders rapportering (for 2017) og to måneders rapportering (for 2019).

Der er ligeledes udbetaling for musik i reklamer på for perioden 2017-2020. Reklameudbetalingen baseres på særskilt reklamerapportering, der dækker den fulde sendeflade pr. år for både TV3 Sport og TV3 Max.

Baggrundsmusik 2020

Majudbetalingen indeholder udbetaling for Baggrundsmusik 2020, som baseres på en revideret beregningsmodel på området. Desværre er baggrundsmusikindtægterne grundet COVID-19 krisen forbundet med en markant nedgang på flere områder.

Fordelingen af beløb til de enkelte baggrundspuljer er fortsat indtægtsbaseret, hvor det er indtægtskategorien, som afgør indenfor hvilken pulje beløbene bliver afregnet. For baggrundsindtægter af generel karakter bliver beløbene fordelt forholdsmæssig via oplysninger om musikkilder direkte fra Kodas kunder. Der er således tale om en dynamisk model, som tilpasser sig kundernes faktiske musikanvendelse. 

Baggrundsområdet består stadig af forskellige baggrundspuljer, hvoraf de fleste udbetales på grundlag af direkte rapportering fra professionelle udbydere (instore radioer og andre streamingløsninger) og andre udbetales via genbrug af rapportering fra andre repræsentative områder. 

For puljen ’Streaming serviceerhverv’ dækker udbetalingen kun første halvår 2020, da rapporteringen fra andet halvår er forsinket. For alle andre baggrundspuljer dækker udbetalingen hele 2020.

Onlineområdet og Biografer

På onlineområdet er der årlig udbetaling for filmudlejningstjenesten Yousee/Blockbuster, som dækker udlejninger i 2020.

Majudbetalingen indeholder også udbetaling for musik i film vist i daske biografer i 2020. Biografudbetalingen baseres på tal fra Danmarks statistik over antal solgte billetter per film. 

Udland

På udlandsområdet udbetaler Koda løbende de beløb, som modtages fra søsterselskaber for brug af Koda-medlemmers musik i udlandet. Udbetalingerne sker i forhold til de enkelte selskabers udbetalingsfrekvens og -hastighed på deres forskellige udbetalingsområder.

Koda har forud for denne udbetaling modtaget større kvartalsafregninger fra søsterselskaber i henholdsvis Finland (TEOSTO) og Norge (TONO) og en markant del af udlands-udbetalingen udgøres dermed af afregninger for brug af Koda-medlemmers musik i disse lande. Udbetalingerne dækker fremførelser på diverse udbetalingsområder frem til og med Q3 2020.

 

Baggrundsmusik

Baggrundsmusik er den musik, du fx hører i butikker, restauranter, på cafeer, diskoteker, eller hos frisøren. Koda modtager årligt et tocifret millionbeløb for denne type musikbrug. Læs mere om hvordan vi udbetaler her